Tandartstarieven

In Nederland worden de tarieven voor mondzorg vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tandartspraktijken mogen en kunnen niet afwijken van deze tarieven en de tarieven zijn bij elke praktijk hetzelfde. Ook bij Tilon Tandartsen hanteren wij deze tarieven. In onderstaand overzicht vindt u de huidige lijst van behandelingen, codes en tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022. 

 

 

Op onze facturen maken wij gebruik van dezelfde beschrijvingen en codes zoals in onderstaand overzicht. Op uw factuur kunnen tevens materiaal- en techniekkosten worden vermeld. Aan sommige behandelingen zijn namelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat deze materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om uw behandeling in te vullen. Indien er sprake is van extra materiaal- en techniekkosten, dan krijgt u van ons een prijsindicatie of u kunt hierom vragen.

A. VerdovingCodeTarief
Oppervlakte verdovingA15€ 8,02
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdovingA10€ 15,43
Behandeling onder algehele narcoseA20kostprijs
B: Verdoving d.m.v. een roesjeCodeTarief
Introductie roesje (lachgassedatie)B10€ 30,86
Toediening roesje (lachgassedatie)B11€ 30,86
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)B12€ 38,04
C: Consultatie en diagnostiekCodeTarief
Periodieke controleC11€ 23,45
Probleemgericht consultC13€ 23,45
Schriftelijke medische anamneseC22€ 23,45
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplanC28€ 111,10
Studiemodellen t.b.v. behandelplanC29€ 30,86
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaakC65€ 61,72
Mondzorg aan huisC80€ 18,52
Voorbereiding behandeling onder algehele narcoseC84€ 49,38
WeekendbehandelingC85€ 23,45
AvondbehandelingC86€ 23,45
NachtbehandelingC87€ 23,45
E: WortelkanaalbehandelingenCodeTarief
Wortelkanaalbehandeling consultE01€ 30,15
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consultE02€ 43,21
Consult na tandheelkundig ongevalE03€ 33,95
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefselE60€ 49,38
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumentenE04€ 49,71
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaalE13€ 111,10
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalenE14€ 160,48
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalenE16€ 209,86
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalenE17€ 259,24
Elektronische lengtebepalingE85€ 15,43
Insluiten calciumhydroxide per element, per zittingE19€ 18,52
Wortelkanaalbehandeling van melkelementE66€ 49,38
Verwijderen van kroon of brugE51€ 37,03
Moeilijke wortelkanaalopeningE52€ 30,86
Verwijderen van wortelstiftE53€ 43,21
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaalE54€ 30,86
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaalE55€ 30,86
Voortgezette behandeling met iatrogene schadeE56€ 43,21
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomieE57€ 30,86
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zittingE61€ 86,41
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zittingE62€ 55,55
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaalE63€ 46,29
Afsluiting van open wortelpuntE64€ 49,38
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaalE77€ 61,72
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaalE78€ 30,86
Inwendig bleken, eerste zittingE90€ 49,38
Inwendig bleken, elke volgende zittingE95€ 18,52
Uitwendig bleken per kaakE97€ 77,15
Directe pulpa-overkappingE40€ 30,86
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongevalE42€ 12,34
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongevalE43€ 24,69
Verwijderen spalkE44€ 6,17
Aanbrengen rubberdamE45€ 12,34
Snij-/ hoektandE31€ 123,45
PremolaarE32€ 172,83
MolaarE33€ 222,20
Aanbrengen retrograde vullingE34€ 24,69
Het trekken van een element met re-implantatieE36€ 86,41
KijkoperatieE37€ 74,07
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingE86€ 83,33
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandelingE87€ 61,72
G: Behandelingen kauwstelselCodeTarief
Functieonderzoek kauwstelselG21€ 111,10
Verlengd onderzoek OPDG22€ 222,20
Spieractiviteitsmeting en registratieG23€ 98,76
Consult OPD-therapie A (niet- complex)G01€ 64,81
StabilisatieopbeetplaatG62€ 166,65
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdrukG68€ 49,38
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie AG47€ 74,07
Consult OPD-therapie B (complex)G43€ 124,68
Therapeutische injectieG44€ 67,90
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)G46€ 49,38
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie BG48€ 123,45
Niet-standaard beetregistratieG10€ 92,59
ScharnierasbepalingG11€ 92,59
Centrale relatiebepalingG12€ 86,41
Protrale/laterale bepalingenG13€ 61,72
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratieG14€ 555,51
Therapeutische positiebepalingG16€ 30,86
Beetregistratie intra-oraalG20€ 61,72
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuurG09€ 33,33
Toeslag voor het behouden van beethoogteG15€ 30,86
Indirect planmatig inslijpenG65€ 339,48
BeetbeschermingsplaatG69€ 67,90
Aanbrengen front/hoektandgeleidingG33€ 61,72
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)G71€ 308,62
Controlebezoek MRAG72€ 30,86
Reparatie MRA met afdrukG73€ 49,38
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuurG74€ 130,24
H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesieCodeTarief
Trekken tand of kiesH11€ 46,29
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrantH16€ 34,57
Kosten hechtmateriaalH21€ 6,29
Hechten weke delenH26€ 67,90
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandelingH50€ 61,72
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandelingH55€ 18,52
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel BH90€ 61,72
Hemisectie van een molaarH33€ 74,07
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklapH35€ 74,07
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaakH40€ 55,55
Verwijderen van het lipbandje of tongriempjeH41€ 37,03
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluitingH42€ 74,07
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluitingH43€ 98,76
Primaire antrumsluitingH44€ 67,90
Behandeling kaakbreuk, per kaakH59€ 86,41
MarsupialisatieH60€ 86,41
Primaire sluitingH65€ 166,65
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaakH70€ 86,41
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaakH75€ 166,65
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaakH80€ 117,27
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaakH85€ 197,51
J: ImplantatenCodeTarief
Overheadkosten implantatenJ97€ 182,78
Overheadkosten pre-implantologische chirurgieJ98€ 103,44
Initieel onderzoek implantologieJ01€ 68,48
Verlengd onderzoek implantologieJ02€ 105,35
ProefopstellingJ03€ 142,22
Implantaatpositionering op grond van CT-scanJ05€ 47,41
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelftJ09€ 252,84
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zittingJ10€ 158,03
Prepareren donorplaatsJ11€ 142,22
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftJ12€ 152,76
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zittingJ13n.v.t.
Vrijleggen foramen mentaleJ06€ 31,61
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftJ15€ 89,55
Aanvullende ophoging bodem bijholteJ17€ 136,96
Ophoging bodem bijholte orthograadJ18€ 63,21
Toeslag esthetische zoneJ19€ 68,48
Plaatsen eerste implantaat, per kaakJ20€ 240,73
Plaatsen volgend implantaat, per kaakJ28€ 99,56
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)J23€ 79,01
Plaatsen volgende Healing AbutmentJ29€ 37,40
Moeizaam verwijderen implantaatJ26€ 173,83
Verwijderen implantaatJ36€ 34,77
Vervangen eerste implantaatJ27€ 240,73
Vervangen volgend implantaatJ37€ 99,56
Uitvoeren autotransplantaatJ39€ 183,84
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikJ07kostprijs
Aanbrengen botvervangers in extractie wondJ08€ 21,07
Bindweefseltransplantaat, eersteJ30€ 110,62
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctieJ81€ 118,52
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroefJ32€ 121,15
Kosten implantaatJ33€ 338,74
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmetingJ34€ 10,54
Grondig submucosaal reinigen implantaatJ35€ 24,76
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaatJ87€ 273,91
Plaatsen eerste drukknopJ45€ 126,42
Elke volgende magneet, drukknopJ41€ 36,87
Staaf tussen twee implantatenJ42€ 215,97
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaakJ43€ 68,48
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroonJ44€ 26,34
Boven- en onder klikgebitJ50€ 542,55
Onder-klikgebitJ51€ 352,92
Boven-klikgebitJ52€ 352,92
Omvorming klikgebitJ53€ 105,35
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantatenJ54€ 136,96
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantatenJ55€ 158,03
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantatenJ56€ 184,36
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantatenJ57€ 89,55
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantatenJ58€ 115,89
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantatenJ59€ 142,22
Specifiek consult nazorg implantologieJ60€ 57,94
Uitgebreid consult nazorg implantologieJ61€ 94,82
Opvullen zonder staafdemontageJ70€ 147,49
Opvullen met staafdemontage op twee implantatenJ71€ 184,36
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantatenJ72€ 210,70
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantatenJ73€ 237,04
Reparatie zonder staafdemontageJ74€ 57,94
Reparatie met staafdemontage op twee implantatenJ75€ 110,62
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantatenJ76€ 136,96
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantatenJ77€ 163,29
Verwijderen én vervangen drukknopJ78€ 26,34
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebitJ80€ 536,23
M: Preventieve mondzorgCodeTarief
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minutenM01€ 13,84
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minutenM02€ 13,84
Gebitsreiniging, per vijf minutenM03€ 13,84
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebitM05€ 27,78
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoekM32€ 18,52
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicamentM30€ 6,17
FluoridebehandelingM40€ 15,43
MondbeschermerM61€ 27,78
Behandeling van witte vlekken, eerste elementM80€ 53,70
Behandeling van witte vlekken, volgend elementM81€ 29,63
R: Kronen en bruggenCodeTarief
Eenvlaks composiet inlayR08€ 74,07
Tweevlaks composiet inlayR09€ 141,96
Drievlaks composiet inlayR10€ 185,17
EenvlaksinlayR11€ 111,10
TweevlaksinlayR12€ 172,83
DrievlaksinlayR13€ 246,89
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauratiesR14€ 30,86
KroonR24€ 271,58
Kroon op implantaatR34€ 246,89
ConfectiekroonR29€ 55,55
Opbouw plastisch materiaalR31€ 61,72
Gegoten opbouw, indirecte methodeR32€ 61,72
Gegoten opbouw, directe methodeR33€ 123,45
Eerste brugtussendeelR40€ 185,17
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeelR45€ 92,59
Brugverankering, per ankerR46
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementenR49€ 154,31
Metalen fixatiekap met afdrukR50€ 30,86
Gipsslot met extra afdrukR55€ 30,86
Plakbrug zonder preparatieR60€ 123,45
Plakbrug met preparatieR61€ 185,17
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeelR65€ 43,21
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van tweeR66€ 24,69
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-ankerR70€ 67,90
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mondR71€ 67,90
Opnieuw vastzetten niet plastische restauratiesR74€ 24,69
Opnieuw vastzetten plakbrugR75€ 61,72
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroonR76€ 30,86
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)elementR77€ 30,86
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatieR78€ 74,07
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatieR79€ 123,45
Temporaire, eerste voorzieningR80€ 30,86
Temporaire, volgende voorzieningR85€ 12,34
Gedeeltelijk voltooid werkR90Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
T: TandvleesbehandelingenCodeTarief
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatusT11
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatusT12€ 179,00
Grondig reinigen wortel, complexT21€ 33,33
Grondig reinigen wortel, standaardT22€ 24,69
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandelingT32€ 111,10
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordelingT33€ 67,90
Consult parodontale nazorgT42€ 93,82
Uitgebreid consult parodontale nazorgT43€ 124,68
Complex consult parodontale nazorgT44€ 166,04
Flapoperatie tussen 2 elementenT70€ 200,60
lapoperatie, per sextant (één zesde deel)T71€ 308,62
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)T72€ 370,34
Directe postoperatieve zorg, kortT73€ 61,72
Directe postoperatieve zorg, uitgebreidT74€ 166,04
Tuber- of retromolaarplastiekT76€ 77,15
Tuber- of retromolaarplastiekT81 € 108,02
Tandvleescorrectie, per elementT82 € 58,64
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)T83€ 154,31
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)T111€ 370,34
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elementT112€ 123,45
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaalT113€ 200,60
Kroonverlenging per elementT121€ 200,60
Kroonverlenging per sextantT122€ 370,34
TandvleestransplantaatT141€ 117,27
Recessie bedekking met verplaatste lapT142€ 370,34
Directe postoperatieve zorg, eerste zittingT151€ 61,72
Directe postoperatieve zorg, volgende zittingT152€ 166,04
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandelingT161 € 43,21
Behandeling tandvleesabcesT162 € 83,33
Toepassing lokaal medicamentT163 € 66,66
(Draad)SpalkT164 € 24,69
Uitgebreide voedingsanalyseT165 € 61,72
V: VullingenCodetarief
Eénvlaksvulling amalgaamV71€ 25,92
Tweevlaksvulling amalgaamV72€ 41,35
Drievlaksvulling amalgaamV73€ 53,70
Meervlaksvulling amalgaamV74€ 75,30
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV81€ 38,27
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV82€ 53,70
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV83€ 66,04
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeerV84€ 87,65
Eénvlaksvulling composietV91€ 49,38
Tweevlaksvulling composietV92€ 64,81
Drievlaksvulling composietV93€ 77,15
Meervlaksvulling composietV94€ 98,76
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaalV15€ 74,07
Fissuurlak, eerste elementV30€ 27,78
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zittingV35€ 15,43
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingenV40€ 6,17
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapjeV50€ 12,34
Parapulpaire stiftV70€ 12,34
WortelkanaalstiftV80€ 21,60
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde elementV85€ 9,26
Kleine röntgenfotoX10€ 17,28
Beoordelen kleine röntgenfotoX11€ 12,96
KaakoverzichtsfotoX21€ 74,07
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaakX22€ 74,07
Beoordelen kaakoverzichtsfotoX23€ 27,16
SchedelfotoX24€ 33,33
Maken meerdimensionale kaakfotoX25€ 209,86
Beoordelen meerdimensionale kaakfotoX26€ 61,72

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tilon Tandartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.