Tandartstarieven

In Nederland worden de tarieven voor mondzorg vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tandartspraktijken mogen en kunnen niet afwijken van deze tarieven en de tarieven zijn bij elke praktijk hetzelfde. Ook bij Tilon Tandartsen hanteren wij deze tarieven. In onderstaand overzicht vindt u de huidige lijst van behandelingen, codes en tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021. 

 

Op onze facturen maken wij gebruik van dezelfde beschrijvingen en codes zoals in onderstaand overzicht. Op uw factuur kunnen tevens materiaal- en techniekkosten worden vermeld. Aan sommige behandelingen zijn namelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat deze materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om uw behandeling in te vullen. Indien er sprake is van extra materiaal- en techniekkosten, dan krijgt u van ons een prijsindicatie of u kunt hierom vragen.

 

Op alle tariefcodes gemarkeerd met een * zijn additionele materiaal- en techniekkosten van toepassing. Wanneer achter een code géén * staat, dan zijn alle gebruikte materialen inbegrepen bij het tarief.

Het kostenoverzicht is opgedeeld in de volgende categorieën. Klik op een categorie om direct naar de juiste categorie te gaan.

 

Consultatie en diagnostiek (C)

CodeBeschrijvingTarief
a.Diagnostisch onderzoek
C11Periodieke controle€ 22,91
C13Probleemgericht consult € 22,91
C91Pocketregistratie€ 36,18
C92Parodontiumregistratie€ 72,35
b.Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€ 108,53
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 60,29
c.Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€ 18,09
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 48,23
C85Weekendbehandeling€ 22,91
C86Avondbehandeling€ 22,91
C87Nachtbehandeling€ 22,91

Maken en/of beoordelen foto’s (X)

CodeBeschrijvingTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 16,88
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 72,35
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 72,35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 26,53
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 32,56
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,12
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 204,99
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 60,29

Preventieve mondzorg (M)

CodeBeschrijvingTarief
M01Preventieve voorlichting en/of
instructie, per vijf minuten
€ 13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,52
M05Niet-restauratieve behandeling
van cariës in het melkgebit
27,13
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of
enzymatisch onderzoek
€ 18,09
M30Behandeling van gevoelige
tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€ 6,03
M40Fluoridebehandeling€ 15,07
M61 *Mondbeschermer€ 27,13
M80 *Behandeling van witte vlekken,
eerste element
€ 52,45
M81 *Behandeling van witte vlekken,
volgend element
€ 28,94

Verdoving (A)

CodeBeschrijvingTarief
A15Oppervlakte verdoving€ 7,84
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 15,07
A20Behandeling onder algehele narcoseKostprijs

Verdoving door middel van een roesje (B)

CodeBeschrijvingTarief
B10Introductie roesje € 30,15
B15Toediening roesje€ 30,15
B12Overheadkosten roesje€ 37,38

Vullingen (V)

CodeBeschrijvingTarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam€ 25,32
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 40,40
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 52,45
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 73,56
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 37,38
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 52,48
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 64,51
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€ 85,61
V91Eénvlaksvulling composiet€ 48,23
V92Tweevlaksvulling composiet€ 63,31
V93Drievlaksvulling composiet€ 75,37
V94Meervlaksvulling composiet€ 96,47
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 72,35
V30Fissuurlak eerste element€ 27,13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€ 15,07
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,06
V70 *Parapulpaire stift€ 12,06
V80 *Wortelkanaalstift€ 21,10
V85 *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,04

Wortelkanaalbehandelingen (E)

CodeBeschrijvingTarief
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,16
b.Wortelkanaalbehandeling
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen
van pulpaweefsel
€ 48,23
E04Toeslag voor kosten bij gebruik
van roterende nikketitanium
instrumenten
€ 48,84
E13Wortelkanaalbehandelig per
element met 1 kanaal
€ 108,53
E14Wortelkanaalbehandeling per
element met 2 kanalen
€ 156,76
E16Wortelkanaalbehandelig per
element met 3 kanalen
€ 204,99
E17Wortelkanaalbehandelig per
element met 4 of meer kanalen
€ 253,23
E85Elektronische lengtebepaling€ 15,07
E19Insluiten calciumhydroxide of
daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 18,09
E66Wortelkanaalbehandelig van melkelement€ 48,23
E51Verwijderen van kroon of brug€ 36,18
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 42,20
E54Verwijderen van wortelkanaal vulmateriaal€ 30,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,15
E56 *Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 42,20
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,15
E61Behandelen van open wortel- punt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 84,41
E62Behandelen van open wortel- punt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 54,26
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mi- neral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokera- misch materiaal€ 45,22
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 48,23
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 60,29
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,15
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 48,23
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18,09
E97 *Uitwendig bleken per kaak€ 75,37
E40Directe pulpaoverkapping€ 30,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,06
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,12
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,03
E45Aanbrengen rubberdam€ 12,06
E31Snij-/ hoektand€ 120,58
E32Premolaar€ 168,82
E33Molaar€ 217,05
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€ 24,12
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€ 84,41
E37Kijkoperatie€ 72,35
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 60,29
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 81,39
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaal-
behandeling
€ 60,29

Kronen en bruggen (R)

CodeBeschrijvingTarief
a.Inlays en kronen
R08 *Eénvlaks composiet inlay€ 72,35
R09 *Tweevlaks composiet inlay€ 138,67
R10 *Drievlaks composiet inlay€ 180,88
R11 *Eénvlaksinlay€ 108,53
R12 *Tweevlaksinlay€ 168,82
R13 *Drievlaksinlay€ 241,17
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 30,15
R24 *Kroon op natuurlijk element€ 265,28
R34 *Kroon op implantaat€ 241,17
R29 *Confectiekroon€ 54,26
R31Opbouw plastisch materiaal€ 60,29
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€ 60,29
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€ 120,58
b.Brugwerk
R40 *Eerste brugtussendeel€ 180,88
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk vol- gende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 90,44
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelemen- ten€ 150,73
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€ 30,15
R55 *Gipsslot met extra afdruk€ 30,15
R60 *Plakbrug zonder preparatie€ 120,58
R61 *Plakbrug met preparatie€ 180,88
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 42,20
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende be- vestiging boven het aantal van twee€ 24,12
c.Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-an- ker€ 66,32
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie me- talen/porseleinen kroon in de mond
€ 66,32
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,12
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€ 60,29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brug- werk per (pijler)element
€ 30,15
d.Schildje van keramiek of kunststof
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder pre- paratie€ 72,35
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met prepa- ratie€ 120,58
e.Temporaire voorzieningen
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30,15
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12,06
R90 *Gedeeltelijk voltooid werk-

Behandeling kauwstelsel (G)

CodeBeschrijvingTarief
a.Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 108,53
G22Verlengd onderzoek OPD€ 217,05
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 96,47
G41Consult OPD-therapie A (niet- complex)€ 63,31
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€ 162,79
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 48,23
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 72,35
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 121,79
G44 *Therapeutische injectie€ 66,32
G46 *Consult voor instructie geïndi- vidualiseerde apparatuur (eenmalig)€ 48,23
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 120,58
b.Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 90,44
G11Scharnierasbepaling€ 90,44
G12Centrale relatiebepaling€ 84,41
G13Protrale/laterale bepalingen€ 60,29
G14Instellen volledig instelbare ar- ticulator, pantograaf en registratie€ 542,63
G16Therapeutische positiebepaling€ 30,15
G20Beetregistratie intra oraal€ 60,29
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 32,56
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30,15
G65 *Indirect planmatig inslijpen€ 331,61
G69 *Beetbeschermingsplaat€ 66,32
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 60,29
c.Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 *Apparaat voor snurk- en slaap- stoornissen (MRA)€ 301,46
G72Controlebezoek MRA€ 30,15
G73 *Reparatie MRA met afdruk€ 48,23
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 127,22

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

CodeBeschrijvingTarief
a.Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 45,22
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde
kwadrant
€ 33,76
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,18
H26Hechten weke delen€ 66,32
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 60,29
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,09
b.Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 60,29
H33Hemisectie van een molaar€ 72,35
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 72,35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 54,26
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 36,18
H42Wortelpuntoperatie, per tand- wortel, zonder afsluiting€ 72,35
H43Wortelpuntoperatie, per tand- wortel, met ante of retrograde-afsluiting€ 96,47
H44Primaire antrumsluiting€ 66,32
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 84,41
H60Marsupialisatie€ 84,41
H65Primaire sluiting€ 162,79
H70Lappige fibromen, Schlotter- kamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 84,41
H75Lappige fibromen, Schlotter- kamm, tubercorrectie e.d., dub- belzijdig per kaak€ 162,79
H80Alveolotomie torus, vergelijk- bare praeprothetische botcor- recties, enkelzijdig per kaak€ 114,55
H85Alveolotomie torus, vergelijk- bare praeprothetische botcor- recties, dubbelzijdig per kaak€ 192,93

Tandvleesbehandelingen (T)

CodeBeschrijvingTarief
a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 108,53
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 66,32
T042Consult parodontale nazorg€ 91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
T044Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 195,95
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 301,46
T072Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 361,75
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 60,29
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 162,19
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 75,37
b.Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T101Tuber- of retromolaarplastiek€ 105,51
T102Tandvleescorrectie, per element€ 57,28
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 150,73
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 361,75
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 120,58
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 195,95
T121Kroonverlenging per element€ 195,95
T122Kroonverlenging per sextant€ 361,75
T141Tandvleestransplantaat€ 114,55
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 361,75
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€ 60,29
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€ 162,19
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42,20
T162Behandeling tandvleesabces€ 81,39
T163*Toepassing lokaal medicament€ 65,12
T164*(Draad)Spalk€ 24,12
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29

Implantaten (J)

CodeBeschrijvingTarief
J97Overheadkosten implantaten€ 179,60
J98Overheadkosten pre-implanto- logische chirurgie€ 101,64
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 66,88
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€ 102,90
J03 *Proefopstelling€ 138,91
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 46,30
b.lPre-implantologische chirurgie
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 246,95
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 154,35
J11Prepareren donorplaats€ 138,91
J12 *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 149,20
J13 *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 72,03
b.lIPre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 30,87
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio€ 87,46
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 133,77
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€ 59,69
J19Toeslag esthetische zone€ 66,88
c.Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 235,12
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 97,24
J23 *Plaatsen eerste tandvleesvor- mer (healing abutment)€ 77,17
J29 *Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 36,53
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 169,78
J36Verwijderen implantaat€ 33,96
J27Vervangen eerste implantaat€ 235,12
J37Vervangen volgend implantaat€ 97,24
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 179,56
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 179,56
d.Diversen
J07Toeslag kosten boren voor een- malig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
Kostprijs
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 20,58
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 108,04
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 115,76
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 118,33
J33Kosten implantaat€ 330,87
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,29
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,18
J87 *Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 267,53
e.Mesostructuur
J45 *Plaatsen eerste drukknop€ 123,48
J41 *Plaatsen elke volgende drukknop€ 36,01
J42 *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 210,94
J43 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 66,88
J44 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 25,72
f.Prothetische behandeling na implantaten
J50 *Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 529,92
J51 *Onder klikgebit€ 344,71
J52 *Boven klikgebit€ 344,71
J53 *Omvorming klikgebit€ 102,90
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 133,77
J55 *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 154,35
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 180,07
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 87,46
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 113,19
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 138,91
g.Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 56,59
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 92,61
h.Prothetische nazorg.
J70 *Opvullen zonder staafdemontage€ 144,06
J71 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 180,07
J72 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 205,79
J73 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 231,52
J74 *Reparatie zonder staafdemontage€ 56,59
J75 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 108,04
J76 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 133,77
J77 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 159,49
J78 *Verwijderen én vervangen drukknop€ 25,72
i.Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor
een implantaatgedragen kunstgebit
€ 523,75