Tilon
 
 
 

Nieuws over tandartsen

Het kan u niet zijn ontgaan: tandartsen zijn opnieuw volop in de media!

Helaas…. meestal niet erg positief.
Als beroepsgroep zouden we het experiment van de vrije tarieven, hebben gebruikt om de prijzen exorbitant te verhogen.
Maar is dit echt wel zo?

De NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) houdt  o.a. de kosten in de mondzorg, voor  minister  Schippers in de gaten.
Zij zijn met conclusies gekomen, die resulteren in het debat in de 2e kamer.
Een aantal partijen eist namelijk, dat de minister het experiment per direct stopzet.

Hoe denken wij hierover?

Als praktijk weet je prima of je aan de richtlijnen van het experiment voldoet, of niet.
Maar wij kunnen niet voor collega’s spreken.
Gelukkig heeft Famed (dit bedrijf verzorgt landelijk de nota’s voor meer dan 2000 tandartspraktijken) wel de mogelijkheden dit op een objectieve manier te doen.
Tenminste wat betreft de prijzen: en dat schijnt uiteindelijk toch het belangrijkste criterium voor het slagen van de proef!
De conclusies van dit onderzoek wijken behoorlijk af van dat van het onderzoek van de NZa.

Wij geven geïnteresseerden graag de kans, om zelf een conclusie te trekken;
conclusie rapport van Famed,

conclusie rapport van de NZa

Wij hopen dat de politici in Den Haag dit enorme project van minister Schippers, niet al na een half jaar stoppen.

Geef de gehele mondzorg in Nederland de kans om de positieve ontwikkeling op gebied van transparantie, innovatie, en ja….. ook de marktwerking, verder te ontwikkelen!

Als praktijk zijn wij ervan overtuigd, en er trots op, één van de  voorlopers te zijn.

En dat met prijzen, die slechts met de inflatiecorrectie zijn gestegen!

Tags: